Context

Titel van deze lijst

Optioneel: een ondertitel van deze lijst

Titel van Kolom 1
Titel van Kolom 2
Aap
Ape
Noot
Nut
Mies
Mary
Aap
Ape
Noot
Nut
Mies
Mary
Macro-economie
onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van economische systemen als geheel
Leenheer
een edelman die een gebied uitleent aan een leenman